Ga terug

Ideeën

Aantrekkelijk maken van het kerkterrein en kerkhof in het dorp

22-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

Er is een herstelproject gaande door het Groninger Landschap. Een aantal wensen zijn: herplanten bomen, vervangen betonnen toegangspad naar klinkerpaadje en het plaatsen van zitbankjes (in overleg met eigenaar).  

Status 

Idee en deels al in gang gezet 

Vraag aan / van het dorp

Welke wensen en ideeën zijn er wellicht nog meer? Zou u mee willen denken?  

Kroniek 'Versterkt Ten Post'

20-05-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Kroniek ‘Versterkt Ten Post’

Op dit moment heeft de versterkingsoperatie de dorpen Ten Post en Lellens voor een groot deel in zijn greep. Ook Winneweer, Kröddeburen en Wittewierum zullen er niet aan ontkomen. Inmiddels zijn de eerste resultaten opgeleverd.

Tijdens de ingrijpende versterkingsopgave, die ook voor veel bewoners in ten Post een zware opgave is,  wil de Historische Vereniging de verandering van woningen en woonomgeving laten zien als een stap vooruit. We willen laten zien dat er sprake is van kwaliteitsverbetering van onze woningen en onze woonomgeving. Dit is een belangrijke fase in de bebouwingsgeschiedenis van ons gebied.

Wat is ons idee?

Tijdschrift 

We willen de komende jaren periodiek een ‘glossy’ tijdschrift huis-aan-huis verspreiden waarin we alle gerealiseerde versterkingen laten zien. We beschrijven telkens kort de versterking van het pand en we geven informatie over de voorafgaande geschiedenis van het gebouw. Dat willen we vooral  doen met veel historische foto’s.

Naast de verhalen over (groepen) woningen, willen we ook andere gebouwen en bouwsels rondom Ten Post beschrijven zoals Van wierden via Heerden en borgen naar kerken, molens, bruggen, scholen en fabrieken. Zo ontstaat een complete bebouwingsgeschiedenis van ons gebied. Aan het eind van de versterkingsopgave willen we van alle verschenen artikelen een geheel maken. Een boek met de geschiedenis van de bebouwing van ons gebied, die we dan uiteindelijk als onze eigen geschiedenis zullen zien. Een kroniek van versterkt Ten Post.

Doe je mee?

Iedereen kan hieraan meewerken! Is jouw woning inmiddels versterkt? Stuur ons foto’s en één of meer korte verhaaltjes, dan nemen we dat (eventueel in overleg aangepast) in de eerstvolgende editie van de Kroniek op. Je mag die beschrijving ook aan ons overlaten, dat doen we dan uiteraard in overleg met jou.

En, je kunt ook méér doen. Het is duidelijk dat zo’n uitgave veel werk met zich meebrengt. De historische vereniging wil dit dan ook graag samen met andere bewoners doen. Doe jij als fotograaf, schrijver of redacteur (of een combinatie daarvan) mee? Je bent meer dan welkom!

Wil je meer weten?  Stuur een mail naar ank.haagsma@planet.nl

Namen de cultuurhistrorische vereniging Ten Post, Ank Haagsma en Vadan de Bruijn

 

 

 

 

Duurzaamheid & groene energie

01-09-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Tijdens de inloopbijeenkomst van 26 juni ingebracht:

- Creëren van een 'Virtual Power Plant', zodat de huishoudens die groene energie produceren dit kunnen opslaan om later weer te gebruiken (dus niet terugleveren aan het net: off grid) (Yvonne)

Een virtuele energiecentrale is een cluster van decentrale opwekkingsinstallaties zoals microwarmte-krachtcentraleswindturbines en kleine waterkrachtturbines die vanaf een centraal punt kunnen worden aangestuurd. De centrale controle-unit heeft als voordeel dat er meer sturing kan plaatsvinden in pieklastelektriciteit of het balanceren van de energievraag. Deze controle-unit gedraagt zich naar de elektriciteitsmarkt als één energiecentrale, die beter kan in- en uitschakelen dan grote centrale installaties. Op deze manier kan het netwerk een betere balans vinden en zijn de decentrale aanbieders in staat geld te verdienen door piekcapaciteit aan te bieden. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Virtuele_energiecentrale). 

Hondenbeleid ontwikkelen?

04-05-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Hondenbeleid ontwikkelen? bv. omheinde losloopspeelplek maken, de gemeentelijke opruimplicht faciliteren met zakjes.

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Er zijn verschillende opmerkingen over honden gemaakt. Zowel qua behoefte aan losloopgebieden of een uitlaatveld (i.v.m. veiligheid en socializen) als aan een aanlijnplicht. Ook verschillende opmerkingen over hondenpoep en opruimplicht. Behoefte aan opruimmogelijkheden bv. vuilnisbak en plastic zakjes.

 

Actie: Het zou goed zijn als hier een groepje mee aan de slag zou gaan.

 

Wie: ?

 

Status: idee/behoefte

Verkeersveiligheid in en om Lellens verbeteren

21-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

Op een aantal plekken in en om het dorp is de verkeersveiligheid een aandachtspunt. De toegangswegen naar Lellens zijn smal, de bermen ook. Er is weinig ruimte voor fietsers en wandelaars. Het (landbouw-) verkeer wordt steeds groter en breder en geeft een gevoel van onveiligheid langs de wegen. Ook is de snelheid in het dorp een punt van aandacht. 

Vanuit het dorp wordt gedacht aan de volgende mogelijke oplossingen: 

  • Creëren van uitwijkplaatsen. Verharden van de bermen zodat meer ruimte gemaakt wordt.  

  • Door het aanbrengen van een klinkerweg in dorp zal de snelheid naar beneden gaan.  

  • Inzetten van ‘groot verkeer’ werende maatregelingen. Optisch versmallen van de doorgaande weg. Tevens weren van zwaar verkeer wat geen bestemmingsverkeer is. Bebording is hierin een optie.

Het gebiedsteam haakt collega’s van verkeer aan en kan samen met de bewoners een schouw organiseren. Wie wil hieraan meedoen? 

Status

Wens 

Vraag aan/van het dorp 

Zijn er nog andere plekken die aandacht nodig hebben? Hoe ervaart het dorp dit? Wilt u meedoen aan de schouw? Heeft u wellicht nog andere oplossingen in gedachten?

 

Tegen Zonnecarport

19-10-2023  •  1 reactie  •  André Pieters  •  Ten Boer

De gemeente heeft 4 plekken op het oog om een zonnecarport te plaatsen.

Één van de plekken is de parkeerplaats bij het zwembad in Ten Boer.

In het kader van "de stem van Ten Boer" is dit idee zeer verwerpelijk.

De bedoeling met de Stem is om het groener, mooier, socialer te maken.

Het idee staat in schril contrast met de ideeën die de Stem graag ziet lijkt mij.

Dus idee AFWIJZEN!!,,

Na de versterking: herinrichting openbare ruimte

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving:

Nadat de versterking gereed is, zal de gemeente (trekker is het gebiedsteam) bezig gaan met de herinrichting van de openbare ruimte in Winnenweer. onderwerpen die onder andere daarin voorkomen zijn: veiligheid en verfraaiing van het dorp.  Het gebiedsteam betrekt bij deze ontwikkeling de bewoners zorgvuldig.  

Status: Wens en idee 

Vraag aan / van bewoners: 

  • Wat vind je van dit idee en wil je meedenken? Dit plan zal pas na 2023 worden uitgevoerd. Zodra we starten communiceren we dit naar het dorp toe, om input en wensen op te halen. 

Speelruimte en -veldjes verbeteren en realiseren in Ten Boer

22-06-2021  •  6 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectbeschrijving

Speelruimte en -veldjes verbeteren en realiseren in Ten Boer. Bijvoorbeeld het voetbalveldje aan de Johan Dijkstrastraat. 

Status

Wens en idee 

Vraag aan / van bewoners

Welke wensen leven er om speelruimte en -veldjes te realiseren of te verbeteren? 

Haventje - kanoroute langs Lellens realiseren

07-09-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 25 juni 2021

Projectbeschrijving: Het haventje aantrekkelijker maken en een kanoroute langs Lellens realiseren. 

Status: Wens

Vraag aan/van het dorp?: Hoe zou het haventje er uit moeten komen te zien? Hoe moet de kanoroute lopen en wat is hier voor nodig? Wie wil er meedenken en -doen?

 

Behouden van- en stimuleren van (nieuwe) evenementen Ten Boer

22-06-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

Denk aan bijvoorbeeld de Kerstsamenzang, de intocht van Sinterklaas en de dodenherdenking. Denk bijvoorbeeld ook aan het maken van een jaaragenda in het dorp. En vergeet de samenwerking tussen verschillende verenigingen en coöperaties niet! 

Status

Idee 

Vraag aan / van bewoners

Welke bestaande en nieuwe evenementen zijn wenselijk? Welke ideeën heeft u? Wilt u meedoen?